Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 20/02/2024

20/02/2024

Chia sẻ tại họp báo công bố Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi sáng 19/2, Phó thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết, mục tiêu xuyên suốt khi xây dựng luật là hạn chế việc lạm dụng, thao túng hoạt động của các TCTD từ cổ đông lớn và nhóm cổ đông lớn.

Quá trình cụ thể hóa nguyên tắc này được cơ quan soạn thảo thể hiện qua nhiều quy định. Bên cạnh mục tiêu siết chặt kỷ luật kỷ cương, mục tiêu trung gian là đại chúng hóa hoạt động của TCTD. Vì vậy, Luật cũng mở rộng khái niệm "người có liên quan" trong xác định sở hữu cổ phần chính thông qua "mối quan hệ về lợi ích" hoặc hoạt động sở hữu; quản trị điều hành nhằm tránh việc chi phối việc cấp tín dụng… Nói thêm về các biện pháp minh bạch hóa hoạt động của ngân hàng (NH), Phó thống đốc cho biết, Luật tập trung nâng cao chuẩn quản trị điều hành; hạn chế việc tham gia quản trị điều hành của người liên quan. Luật mới cũng giới hạn việc cấp tín dụng tối đa cho khách hàng theo lộ trình 5 năm và giảm dần. Việc siết chặt các quy định tại Luật mới chỉ là biện pháp về kỹ thuật, quan trọng nhất vẫn là khâu tổ chức thực hiện. "Quá trình triển khai có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các bộ ngành liên quan để các quy định được thực hiện nghiêm trong thực tiễn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm". 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất