Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 20/06/2024

20/06/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM).

Trong đó, Chính phủ đặt mục tiêu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định KTVM, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế (KT). Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành để điều tiết tỷ giá, lãi suất (LS), phù hợp với diễn biến tình hình KTVM và mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền KT; tăng cường thanh tra, kiểm tra, sát, kiểm soát rủi ro nợ xấu (NX), triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý NX, nâng cao chất lượng tín dụng. Làm việc ngay với các tổ chức tín dụng (TCTD), nhất là ngân hàng (NH) thương mại Nhà nước để tiếp tục chỉ đạo tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiếp tục giảm LS cho vay; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng (TTTD), tập trung cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD), lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng KT, ưu tiên hạn mức tín dụng cho các TCTD hoạt động hiệu quả, nhất là cho nhà ở xã hội, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, KT tuần hoàn… Đồng thời, Chính phủ yêu cầu NHNN tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; bám sát diễn biến thị trường để điều hành lượng tiền cung ứng, tín dụng, LS, tỷ giá đồng bộ, hài hòa, linh hoạt, hợp lý, hiệu quả theo mục tiêu chung, bảo đảm cung ứng đủ vốn tín dụng cho nền KT

Vui lòng xem Bản tin tại đây.