Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 22/01/2024

22/01/2024

MBS Research cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) (sửa đổi) sẽ là hành lang pháp lý quan trọng góp phần giúp hệ thống hoạt động ổn định, minh bạch và tiệm cận với chuẩn quốc tế. “Chúng tôi cho rằng Luật Các TCTD (sửa đổi) có ý nghĩa lớn trong việc quản lý và điều hành hệ thống ngân hàng (NH) hoạt động ổn định, minh bạch và tiệm cận với các quy định quốc tế. Trong ngắn hạn, những nội dung của Luật sẽ có tác động nhất định đến hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần niêm yết”. Ngoài ra, Luật Các TCTD (sửa đổi) đã đưa ra hướng dẫn về mặt pháp lý kịp thời cho hệ thống các NHTM, đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết 42/2017/QH-14 thí điểm về xử lý nợ xấu đã hết hiệu lực vào ngày 31/12/2023 nhưng VNDirect cho rằng, trong Luật được thông qua lần này đã không đề cập đến quyền thu giữ tài sản đảm bảo của TCTD, điều này có thể dẫn đến tình trạng người đi vay tiền không phối hợp bàn giao tài sản đảm bảo. Nhìn chung, chuyên gia nhận định, Luật Các TCTD (sửa đổi) hướng đến mục tiêu tăng cường quản lý hoạt động của ngành ngân hàng (NH), cụ thể là liên quan đến quyền sở hữu, và cho vay các bên liên quan. Việc mở rộng đối tượng bị coi là liên quan, đồng thời giảm giới hạn cho vay với các bên liên quan là nhắm đến mục tiêu hạn chế việc cho vay sân sau. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.