Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 23/05/2024

23/05/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP (NĐ 52) quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.

NĐ 52 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Cụ thể, NĐ 52 quy định, tài khoản thanh toán bị phong tỏa 1 phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong 4 trường hợp: theo thỏa thuận từ trước, khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan chức năng; khi phát hiện nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có vào tài khoản khách hàng hoặc thực hiện yêu cầu hoàn trả do nhầm lẫn, sai sót; khi có yêu cầu phong tỏa của 1 trong các chủ tài khoản thanh toán chung. Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán được thực hiện trong 4 trường hợp: theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền; khi đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn và khi có yêu cầu chấm dứt phong tỏa của tất cả chủ tài khoản thanh toán chung. Việc đóng tài khoản thanh toán được thực hiện khi chủ tài khoản có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ; chủ tài khoản là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết; tổ chức có tài khoản thanh toán chấm dứt hoạt động; chủ tài khoản vi phạm các hành vi bị cấm theo Điều 8 trong NĐ 52; những trường hợp thỏa thuận trước và các trường hợp khác. Trường hợp người thụ hưởng không đến nhận, số dư sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.