Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 24/01/2024

24/01/2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố 1 số kết quả chính của cuộc điều tra xu hướng tín dụng dựa trên phương pháp cân bằng (Balance Method) của các tổ chức tín dụng (TCTD) được tiến hành từ ngày 5-15/12/2023.

 Trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2024, 70,3-73,3% TCTD dự kiến tiếp tục giữ nguyên “không đổi” hoặc “nới lỏng” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình (13,9-16,8% TCTD dự kiến “nới lỏng” tiêu chuẩn tín dụng, 12,9% TCTD dự kiến “thắt chặt” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng), trong đó, dự kiến “nới lỏng” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng đối với tất cả các lĩnh vực ưu tiên và “Công nghiệp chế biến chế tạo”, “Cho vay đầu tư ngành dịch vụ logistics” và “Cho vay mua nhà để ở”… Các TCTD dự kiến “nới lỏng” tiêu chuẩn tín dụng của đơn vị nhờ kỳ vọng các nhân tố “Triển vọng kinh tế (KT) vĩ mô khả quan” cùng với “Chính sách định hướng/quản lý phát triển các ngành KT của Chính phủ” và “Chính sách định hướng/quản lý tín dụng của Chính phủ/NHNN”. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2024, các TCTD dự kiến giữ ổn định các điều kiện và điều khoản cho vay tổng thể đối với khách hàng doanh nghiệp (DN) và nới lỏng hơn đối với khách hàng cá nhân (dự kiến áp dụng đối với lĩnh vực vay phục vụ đời sống, vay mua bất động sản để ở).

Vui lòng xem Bản tin tại đây.