Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 25/03/2024

25/03/2024

Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, từ ngày 1/7, chuyển tiền bằng phương thức điện tử trên 10 triệu đồng/giao dịch (GD) phải xác thực khuôn mặt theo Quyết định 2345 của NHNN ban hành tháng 12/2023, mục đích là đảm bảo đúng là chính chủ đang thực hiện.

 Theo đó, từ ngày 1/7, chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần xác thực bằng mã OTP. Với chuyển tiền trên 10 triệu đồng, bên cạnh xác thực bình thường như hiện nay, người thực hiện GD còn phải xác thực khuôn mặt. Mục đích là đảm bảo đúng là chính chủ đang thực hiện. NHNN quy định tổng số tiền các GD trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng sinh trắc học. Theo kết quả điều tra những vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân thời gian qua, có đến 99% vụ việc là không để lại dấu vết của bọn tội phạm. Vì tiền được chuyển đến những tài khoản được thuê, mượn mua bán sau đó được chuyển ra tài khoản khác. Việc truy tìm đối tượng lừa đảo rất khó khăn. Quy định chỉ áp dụng với các GD chuyển tiền thông thường, không áp dụng với các GD thanh toán mà ở đó bên nhận tiền đã là điểm đến rõ ràng. “Tất cả các GD thanh toán mà các đơn vị chấp nhận thanh toán, các tổ chức tín dụng, các trung gian thanh toán đã xác thực thì không yêu cầu xác thực sinh trắc học. Ví dụ thanh toán tiền điện, nước, thanh toán thuế, thanh toán phí giao thông,... tất cả những GD có điểm đến rõ ràng thì không yêu cầu phải xác thực sinh trắc học”. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.