Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 28/02/2024

28/02/2024

Tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ vũ khí, Chính phủ yêu cầu NHNN đánh giá rủi ro về rửa tiền trong kinh doanh casino, trò chơi có thưởng và tài sản ảo; hoàn thành vào tháng 9.

Bộ Tài chính được giao xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo và tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản này, hoàn thành trong tháng 5/2025. Việc này nhằm hạn chế rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố liên quan tới loại tài sản này. Hiện nay, Việt Nam (VN) chưa có định nghĩa cụ thể về tiền ảo và tài sản ảo. Các quy định mới đề cập khái niệm tiền điện tử neo theo tiền pháp định, tồn tại dưới dạng thẻ trả trước NH, ví điện tử. Tuy nhiên, thực tế mua bán, trao đổi tài sản ảo tại VN được thực hiện qua các sàn giao dịch quốc tế hoặc hình thức thỏa thuận trực tiếp, tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền, cá nhân tham gia… Theo số liệu của Hiệp hội Blockchain VN vào tháng 9/2023, giá trị tiền ảo VN nhận về #91 tỷ USD trong 1 năm (10/2021-10/2022). Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD. Cũng theo kế hoạch của Chính phủ, các bộ ngành liên quan phải đưa ra kế hoạch cụ thể với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro rửa tiền cao, như sử dụng tiền mặt, vàng trong nền KT để mua bán bất động sản, tham nhũng. Kế hoạch hành động trên được Chính phủ đưa ra nhằm sớm đưa VN ra khỏi danh sách rà soát tăng cường (danh sách xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) trước tháng 5/2025. Đây là danh sách các nước cần được giám sát chặt chẽ của FATF gồm 20 quốc gia.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.