Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 28/06/2024

28/06/2024

Cập nhật trong báo cáo dự báo về các ngành mới đây, MBS cho biết, đến ngày 20/6, tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn hệ thống đã đạt 4,17%, tương đương với hơn 565.000 tỷ đồng được bơm thêm ra nền kinh tế (KT), cao hơn nhiều sv con số 0,26% cuối Q.I/2024 nhưng vẫn thấp hơn sv cùng kỳ.

Với mức TTTD của nền KT nêu trên, MBS cho rằng, đã tiến gần hơn tới mục tiêu 5-6% trong nửa đầu năm được Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề ra trước đó. Tuy nhiên, nhìn chung, trong nửa đầu năm 2024, TTTD có những bước đi chậm chạp. Điều đó cho thấy, về tổng thể cầu tín dụng trong nước chưa có sự phục hồi mạnh mẽ. Tín dụng toàn nền KT tăng trưởng chậm trong 2 quý đầu năm nhưng giữa các ngân hàng (NH) có sự phân hóa, trong đó có NH tăng trưởng tương đối tích cực, có nơi lại tăng trưởng âm. NHNN cho biết, sẽ điều chuyển room tín dụng của những NH tăng trưởng dư nợ cho vay không đạt để chủ động tạo điều kiện cho NH có khả năng phát triển tín dụng trong thời gian tới. Để đạt mục tiêu này, NHNN sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định lãi suất (LS) như hiện nay, giữ mặt bằng LS cho vay ở mức thấp và sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các NH thương mại trong trường hợp cần thiết để đảm bảo nguồn vốn cho vay, sẵn sàng hỗ trợ phục hồi, phát triển KT. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.