Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 29/01/2024

29/01/2024

Luật các TCTD (sửa đổi) được Quốc hội thông qua trong kỳ họp bất thường vừa qua đã thiết kế nhiều chốt chặn để xử lý sở hữu chéo, thao túng, chi phối TCTD.

Dù vậy, thật khó “lấy hữu hình để trị vô hình”! Muốn ngăn được sở hữu chéo, điều quan trọng là phải tăng cường hiệu quả thanh tra, giám sát. Chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận thấy, để bảo đảm hiệu quả trong thực thi quy định pháp luật, bên cạnh những quy định cụ thể tại luật, Chính phủ cần chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát NH, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Trong đó, có sự tăng cường trao đổi, phối hợp quản lý giữa các bộ, ngành nhằm kịp thời phát hiện những hành vi cố tình “lách” các quy định về sở hữu cổ phần, về người có liên quan, hoặc xác định các quan hệ giữa cổ đông lớn của TCTD với các doanh nghiệp (DN) “sân sau”. Đồng thời, chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống thông tin của cơ sở dữ liệu đăng ký DN để minh bạch hóa thông tin về cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động NH. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm phòng ngừa rủi ro và tiệm cận với thông lệ quốc tế. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.