Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 29/02/2024

29/02/2024

Dữ liệu từ VietstockFinance cho thấy, tổng nguồn thu chính của 28 ngân hàng trong năm 2023 tăng 5% so với năm trước, với 448,850 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Một phần nguyên nhân kéo lùi lãi từ dịch vụ ngân hàng trong năm qua do khó khăn từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là vì doanh thu Bancassurance giảm sâu. PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM cho rằng, khi lợi nhuận từ hoạt động cho vay giảm, lợi nhuận Bancasurance cũng giảm, bắt buộc các ngân hàng phải tìm kiếm lợi nhuận khác để bù đắp. Năm 2023 không mấy tươi sáng. Nguồn thu chính và thu nhập ngoài lãi có nhiều sự phân hóa khi có đến 12/28 ngân hàng giảm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và 1 ngân hàng báo lỗ. Thêm vào đó, các nhà băng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nâng tổng chi phí dự phòng của 28 ngân hàng lên 123,980 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Trong đó, có 18 ngân hàng gia tăng trích lập dự phòng, làm “bào mòn” lợi nhuận. Kết quả, có 11 ngân hàng sụt giảm lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 và 1 ngân hàng báo lỗ. PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia kinh tế đánh giá, lợi nhuận ngân hàng sụt giảm là do lợi nhuận của các ngân hàng thương mại hiện nay phụ thuộc vào việc cho vay nợ. Do đó, lý do đầu tiên rõ ràng là do không cho vay được thì lợi nhuận sẽ giảm. Thêm vào đó, hiện nay các ngân hàng vẫn gia tăng việc trích lập quỹ dự phòng để phòng ngừa rủi ro cho các khoản nợ xấu theo quyết định của NHNN

Vui lòng xem Bản tin tại đây.