Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 07/07/2023

07/07/2023

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý 2 tiếp tục ”cải thiện” chậm hơn đáng kể so với quý 1, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng nhẹ nhưng thấp hơn so với mức kỳ vọng ở kỳ điều tra trước.

Tại kỳ điều tra lần này, các tổ chức tín dụng (TCTD) nhận định, mặt bằng rủi ro khách hàng tổng thể trong quý 2 tăng nhanh hơn so với quý 1, với 34,2% TCTD nhận định mặt bằng rủi ro khách hàng tổng thể ở thời điểm hiện tại đang ở mức “cao” và 48,2% TCTD dự báo mặt bằng rủi ro khách hàng sẽ tăng trong năm 2023 so với năm 2022.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.