Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/07/2023

10/07/2023

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi ở cả trong và ngoài nước, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm vẫn ghi nhận một số điểm tích cực.

Cụ thể, với chính sách tiền tệ, điểm sáng nổi bật là Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần giảm lãi suất (LS) điều hành (0,5-1,5%) nhằm giảm LS huy động và cho vay, góp phần tăng khả năng tiếp cận và cung cấp vốn cho nền kinh tế. LS tiền gửi bình quân của ngân hàng thương mại ở mức #5,8%/năm (giảm 0,7% sv cuối năm 2022). LS cho vay bình quân VND ở mức #8,9%/năm (giảm 1%/năm sv cuối năm 2022).

Vui lòng xem Bản tin tại đây.