Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 07/06/2023

07/06/2023

Những khó khăn của nền kinh tế đang dồn lên hệ thống ngân hàng Mặc dù, nhìn trên tổng thể, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống đang được kiểm soát ở mức 3 nhưng nợ xấu ở một số ngân hàng đã ở mức báo động.

Báo cáo tài chính Q.I/2023 của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy, nợ nhóm 2 đã tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ Dư nợ vay nhóm 2-5/Tổng dư nợ tăng mạnh từ 3,4% trong Q.IV/2022 lên 4,4% trong Q.I/2023. Có 8 ngân hàng tăng trưởng nợ xấu nhiều nhất trong Q.I/2023 trong số đó chỉ có 2 đơn vị duy trì được tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 3%.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.