Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 08/06/2023

08/06/2023

Cộng đồng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục có đợt giảm lãi suất (LS) lần thứ 4 để đưa LS xuống mức thấp hơn, giúp doanh nghiệp có cơ hội phát triển trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên, theo quan điểm của các chuyên gia, còn rất ít dư địa để giảm tiếp LS khi các ngân hàng trung ương lớn vẫn duy trì LS cao. Vì bản thân LS của nền kinh tế phải phụ thuộc các biến số cung tiền, lạm phát, tỷ giá, chứ không thể độc lập. Thậm chí, LS điều hành có thể giảm thêm nhưng LS huy động và cho vay sẽ giảm chậm hơn do phụ thuộc thanh khoản của hệ thống.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.