Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 02/06/2023

02/06/2023

Với những thách thức hiện nay, SSI ước tính lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng sẽ tăng 10% so với cùng kỳ (thấp hơn so với ước tính trước đó là 13,8%).

Mức tăng trưởng tại các ngân hảng thương mại Nhà nước sẽ khả quan hơn (tăng 18,5% so với cùng kỳ) so với các ngân hàng thương mại cổ phần (tăng 4,9% so với cùng kỳ). Theo SSI, chỉ khi giải quyết được những vấn đề pháp lý dự án bất động sản, các ngân hàng mới có thể kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2024.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.