Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 14/06/2023

14/06/2023

Trong gần 3 tháng vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần giảm các mức lãi suất điều hành. Mặc dù, lãi suất huy động giảm nhanh nhưng lãi suất cho vay vẫn còn duy trì ở mức khá cao.

Ngoài ra, dư địa để giảm thêm lãi suất điều hành tại thời điểm này vẫn còn, nhất là nhìn ở góc độ lãi suất là công cụ thể kiểm soát lạm phát thì CPI 5 tháng đầu năm chỉ tăng 3,5%, so với cùng kỳ khoảng 4,8%. Những con số này cho thấy, có thể có thêm dư địa giảm lãi suất, nhất là trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn và cầu tín dụng không tăng cao.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.