Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 15/06/2023

15/06/2023

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, khẳng định ngành ngân hàng nhận thức được tính cấp thiết về chuyển đổi "kép" bao gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước từ sớm đã ban hành Đề án phát triển ngân hàng xanh, cũng như ban hành Kế hoạch chuyển đổi số. Với Đề án phát triển ngân hàng xanh, mục tiêu cơ bản là tăng cường nhận thức và trách nhiệm xã hội của ngành ngân hàng với việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, từng bước xanh hóa hoạt động ngân hàng, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.