Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 19/06/2023

19/06/2023

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) hoạt động công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Hiện nay, nhiều công ty fintech cho vay trực tuyến, cho vay ngang hàng (P2P Lending) đang "ngóng" nghị định được ban hành vì lĩnh vực này thiếu khung pháp lý rõ ràng khiến thị trường “nhập nhằng”, tín dụng đen “núp bóng” cho vay qua app “tung hoành” khắp nơi. Theo đó, một số chuyên gia đề nghị, cần mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác chứ không chỉ tiêng lĩnh vực tín dụng.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất