Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 21/06/2023

21/06/2023

Theo SSI, mặc dù động thái giảm lãi suất khá chủ động của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, cũng như là tín hiệu cho việc lãi suất thị trường cần phải điều chỉnh thêm từ mức hiện tại để có thể về vùng hợp lý.

Ngoài ra, việc giảm lãi suất điều hành không phải là điều kiện đủ trong thời điểm hiện tại mà việc cải thiện đầu ra cho doanh nghiệp cũng như triển khai thực tế của các giải pháp từ Chính phủ sẽ có nhiều tác động hơn tới mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.