Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 23/06/2023

23/06/2023

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng rất thấp, việc Ngân hàng Nhà nước liên tục triển khai các biện pháp hỗ trợ khiến thanh khoản đang chuyển sang trạng thái dư thừa và lãi suất giảm trên khắp các “mặt trận”.

Tình trạng này có nhiều nét tương đồng so với giai đoạn đầu năm 2020, khi Ngân hàng Nhà nước liên tục giảm các loại lãi suất điều hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo dự báo của giới phân tích, với tác động của độ trễ chính sách, dự báo mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.