Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 27/06/2023

27/06/2023

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc tiếp tục giảm lãi suất (LS) điều hành khẳng định và xác lập xu hướng giảm LS cho thị trường trong thời gian tới, qua đó định hướng tổ chức tín dụng mạnh dạn và quyết liệt hơn trong việc giảm LS cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế.

LS huy động 12 tháng niêm yết tại các ngân hàng đã giảm 1,5-3 điểm % so với mức đỉnh điểm ghi nhận cuối tháng 1/2023. Tuy nhiên, LS cho vay giảm chậm hơn do các ngân hàng cần thời gian để cân đối vốn, nên LS cho vay sẽ giảm mạnh trong nửa sau năm nay.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.