Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 31/05/2023

31/05/2023

Theo Phó thống đốc Nguyễn Thanh Hà, khó khăn của nền kinh tế là khó khăn tổng thể.

Trong nửa cuối của năm 2023, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến khó lường. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, theo 4 định hướng chính. Cụ thể: (i) Điều hành thị trường mở linh hoạt, chủ động; (ii) Điều hành lãi suất phù hợp với các cân đối vĩ mô; (iii) Điều hành tỷ giá phù hợp với điều kiện thị trường; (iv) Điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 theo chỉ tiêu định hướng 14-15%.

Mới nhất