Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 04/05/2023

04/05/2023

Tại báo cáo gửi Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội vào cuối tháng 4, Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc với 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt, trong đó có 3 ngân hàng mua bắt buộc (OceanBank, GPBank) và ngân hàng Đông Á.

Hiện các nội dung tiếp theo đang được các bên liên quan thực hiện để trình Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại các ngân hàng này theo trình tự và thủ tục quy định.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.