Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 21/04/2023

21/04/2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, NHNN chỉ ra một số tác động tiêu cực của chính sách này nhưng khẳng định việc áp dụng chính sách chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn (hết ngày 31/12/2023); đồng thời các TCTD sẽ phải thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ theo lộ trình. Vì vậy, việc thực hiện chính sách này vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống TCTD.

Vui lòng xem Bản tin tại đây. 

Có thể bạn quan tâm