Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 25/04/2023

25/04/2023

Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư cho phép cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, kéo dài thời gian vay và trả nợ ngân hàng, tạo điều kiện tiếp tục quay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, tiêu dùng qua đó góp phần phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế theo các mục tiêu đề ra của năm 2023 và cả giai đoạn 2021 2025.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Có thể bạn quan tâm