Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 04/12/2023

04/12/2023

Ngày 1/12, Văn phòng Chính phủ (CP) đã có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ (TTCP), Ngân hàng Nhà nước (NHNN), truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái v/v thanh tra công tác điều hành tăng trưởng tín dụng (TTTD).

Văn bản nêu rõ: CP, Thường trực CP và lãnh đạo CP đã có nhiều chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu NHNN thực hiện đồng bộ kịp thời, hiệu quả các giải pháp điều hành TTTD. Tuy nhiên, đến nay TTTD 2023 còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra, việc tiếp cận vốn tín dụng còn nhiều khó khăn, việc phân giao hạn mức tăng trưởng tổn dụng đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) chưa thực sự khoa học, kịp thời. Theo đó: Giao TTCP tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của NHNN trong điều hành TTTD, xây dựng, giao, điều chỉnh chỉ tiêu, hạn mức TTTD trong 2022&2023, công tác quản lý, giám sát việc thực hiện TTTD; Yêu cầu TTCP báo cáo Thủ tướng CP việc triển khai ngay trong tháng 12/2023 và kết quả thanh tra trong tháng 1/2024. Liên quan đến công tác điều hành TTTD, ngày 26/11, Thủ tướng CP đã ký Công điện về điều hành TTTD những tháng cuối năm 2023. Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN rút kinh nghiệm việc điều hành TTTD chậm 2022, khẩn trương rà soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế (KT), từng ngành, từng lĩnh vực. 

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.