Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 08/11/2023

08/11/2023

Về tranh luận của đại biểu Hà Sĩ Đồng liên quan đến điều hành mức tăng trưởng tín dụng (TTTD), Thống đốc khẳng định, thời gian qua NHNN đã tổ chức các buổi tọa đàm với chuyên gia và với đại biểu Quốc hội

Qua phân tích, đánh giá, các đại biểu đều thống nhất rằng, với đặc thù của nền kinh tế (KT) Việt Nam (VN) hiện nay, vốn phụ thuộc vào vốn tín dụng của ngân hàng (NH) rất lớn; tỷ lệ Dư nợ/GDP trên 120% GDP và đang ở mức cảnh báo theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế… Nhu cầu vốn này của hệ thống NH vẫn còn 1 nguồn vốn dài hạn từ hệ thống NH. Vì vậy, nếu bỏ chỉ tiêu TTTD có thể tín dụng sẽ tăng rất mạnh, có thể rủi ro đối với hệ thống NH. Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm và có nhiều hội nghị phát triển thị trường vốn để phát triển phân khúc khác của thị trường vốn như trái phiếu DN để đảm bảo nhu cầu vốn trung và dài hạn.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.