Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 09/10/2023

09/10/2023

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, đến cuối tháng 7, tổng phương tiện thanh toán toàn nền kinh tế (KT) đạt 14,64 triệu tỷ đồng, tăng 2,91% sv cuối 2022; tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng (NH) tăng 8,93% sv cuối 2022, đạt # 6,4 triệu tỷ đồng

Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức KT chảy vào hệ thống NH giảm 0,74%. đạt hơn 5,9 triệu tỷ đồng. Tính riêng tháng 7, tiền gửi của cư dân tăng 6.707 tỷ đồng sv cuối tháng 6. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức KT .

Vui lòng xem Bản tin tại đây.