Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 09/11/2023

09/11/2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, ngày 7/11, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (BTC Hoa Kỳ) ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế (KT) vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”, tiếp tục xác định Việt Nam (VN) không thao túng tiền tệ, đồng thời đưa ra nhận xét tích cực đối với kết quả điều hành chính sách tiền tệ (CSTT), tỷ giá của VN.

Tại Báo cáo kỳ này, BTC Hoa Kỳ đưa 06 nền KT vào Danh sách giám sát, bao gồm: Trung Quốc, Đức, Malaysia, Singapore, Đài Loan và VN. Trong đó, VN vượt ngưỡng 2 tiêu chí là thặng dư thương mại song phương hàng hóa và dịch vụ với Hoa Kỳ (đạt 105 tỷ USD, vượt ngưỡng 15 tỷ USD) và thặng dư cán cân vãng lai (đạt 19 tỷ USD, #4,7% GDP, vượt ngưỡng 3% GDP). Theo NHNN, trong thời gian qua, tại các cuộc làm việc song phương, BTC Hoa Kỳ đã đánh giá cao công tác điều hành CSTT và tỷ giá của VN do đã thể hiện sự nghiêm túc của VN trong việc giải quyết các quan ngại của phía Hoa Kỳ và duy trì được sự ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, KT vĩ mô trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để duy trì hợp tác chặt chẽ và thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên, có hiệu quả với BTC Hoa Kỳ; qua đó, tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh mà 2 bên cùng quan tâm.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.