Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 10/8/2023

10/08/2023

Trên thế giới, CIR cao hay thấp còn tùy thuộc vào tầm phát triển của thị trường, của hệ thống ngân hàng (NH) mỗi quốc gia. Những NH đã phát triển ổn định hạ tầng thường chọn chiến lược tăng “mẫu số”, tức tăng thu nhập để tối ưu.

Có NH chọn tập trung giảm “tử số”, tức giảm chi phí. Hoặc có lựa chọn hài hòa cả 2 hướng trên để cải thiện CIR. Tại Việt Nam (VN), thoạt tiên có thể thấy các NH đều đang chạy đua giảm CIR.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.