Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 11/12/2023

11/12/2023

Trên cơ sở các ý kiến đại biểu tại Hội nghị, theo Thống đốc tổng hợp gồm có 3 nhóm vấn đề: tiếp cận vốn (điều kiện vay vốn); tài sản bảo đảm (TSĐB) và cơ cấu lại khoản nợ, giữ nguyên nhóm nợ.

Thống đốc cho biết, tính đến tháng 10/2023, theo báo cáo doanh số cho vay của hệ thống đạt 17,6 triệu tỷ đồng như vậy cao hơn cả năm 2021 (17,4 triệu tỷ đồng), chứng tỏ hệ thống ngân hàng (NH) vẫn cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế (KT) nhưng chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn, vòng quay vốn diễn ra bình thường. Điều này cho thấy, mắc ở đây tín dụng cho vay trung, dài hạn khó khăn. Nếu NH tập trung cho vay dài hạn đến khi người dân rút tiền lại phải đối mặt rủi ro thanh khoản. Các NH cân đối tính khả thi dự án, khả năng thu hồi nợ cũng như giải quyết vấn đề vướng mắc pháp lý để cho vay khách hàng. Thống đốc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cũng quan tâm tháo gỡ khó khăn vấn đề pháp lý. Về TSĐB, trong hoạt động cấp tín dụng không có quy định nào bắt buộc các tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay khách hàng phải có TSĐB mà có thể vay không có TSĐB thế chấp, còn việc định giá TSĐB để cho vay bao nhiêu thuộc thẩm quyền của TCTD. Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang rà soát sửa đổi 1 số văn bản quy phạm pháp luật. Đối với đề nghị kéo dài thời gian Thông tư 02, NHNN sẽ xem xét đánh giá nghiên cứu đề xuất trên. NHNN xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình điều hành chỉ tiêu room tín dụng những mặt được cũng như chưa được. Trong thời gian tới, việc có tiếp tục duy trì room tín dụng hay không hoặc có lộ trình như thế nào… 

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.