Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 12/9/2023

12/09/2023

Thông tin tại hội thảo “Quản trị rủi ro thẻ trong kỷ nguyên số” do Hiệp hội Ngân hàng (NH) Việt Nam (VN) tổ chức mới đây, ông Phạm Trường Giang, Phụ trách Phòng phát triển thanh toán Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết

Tính đến nay cả nước có trên 21.000 ATM, 83 NH triển khai Internet Banking, 50 NH triển khai Mobile Banking, trên 100.000 điểm thanh toán QR, trên 462.000 điểm POS, 50 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán…

Vui lòng xem Bản tin tại đây.