Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 14/8/2023

14/08/2023

Chiều 11/8, tại Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng (TCTD) Thống đốc cho rằng, hệ thống TCTD đóng vai trò quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế (KT), hoạt động của TCTD là hoạt động có điều kiện.

Bên cạnh tuân thủ các quy định pháp luật chung, TCTD còn phải tuân thủ hoạt động của cơ quan quản lý, tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt, trong vấn đề quản trị điều hành để hoạt động của mỗi TCTD an toàn, lành mạnh. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.