Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 14/9/2023

14/09/2023

Nghị quyết 144/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 của Chính phủ vừa ban hành nêu rõ, chú trọng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế (KT) vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền KT; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội.

Đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Chính phủ yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để ưu tiên hơn nữa cho thúc đẩy tăng trưởng.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.