Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 14/11/2023

14/11/2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến ngày 31/10/2023, tín dụng đối với nền kinh tế (KT) đạt hơn 12,8 triệu tỷ đồng, tăng 7,39% sv cuối năm 2022.

Đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS), NHNN khuyến khích các tổ chức tín dụng (TCTD) tập trung nguồn vốn cho các phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; đồng thời, kiểm soát rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh BĐS nhằm thúc đẩy thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững… Đến 30/9/2023, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS của các TCTD đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% sv 31/12/2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với nền KT. Trong đó, tín dụng BĐS tập trung vào mục đích tiêu dùng/tự sử dụng chiếm 64% và dư nợ đối với hoạt động kinh doanh BĐS chiếm tỷ trọng 36% dư nợ tín dụng lĩnh vực BĐS.

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.