Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 15/9/2023

15/09/2023

Theo dự báo của Yuanta VN, NHNN có thể tiếp tục giảm LS điều hành thêm 50 bps vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

Nếu NHNN ban hành mức giảm LS điều hành thêm 50 bps, dự báo 4 NHTM cổ phần Nhà nước sẽ điều chỉnh LS tiền gửi kỳ hạn 12 tháng xuống 6%/năm hoặc thấp hơn

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất