Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 15/12/2023

15/12/2023

Trong báo cáo triển vọng 2024, VCBS nhận định lãi suất (LS) cho vay sẽ tiếp tục giảm trong 2024 nhưng với tốc độ chậm và thể hiện sự phân hóa giữa các ngân hàng (NH).

Trong khi đó, VCBS cho rằng, LS huy động sẽ khó có thể giảm thêm. Các chuyên viên phân tích kỳ vọng mặt bằng LS cho vay có thể giảm thêm 1-1,5 điểm % trong 2024. VCBS nhận định NH sẽ cân nhắc hạ LS cho 1 số nhóm DN có triển vọng kinh doanh tốt để tái cấu trúc nợ, hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, việc biên lãi thuần (NIM) đang trong đà giảm và nợ xấu có xu hướng tăng được dự báo sẽ khiến các NH có xu hướng thận trọng hơn trong việc cho vay. Vì vậy, sẽ có sự phân hóa trong mức giảm LS cho vay. Theo các chuyên viên phân tích, nhóm NH thương mại tư nhân đang ghi nhận LS cho vay giảm mạnh hơn nhóm NH quốc doanh do các khoản vay chậm trả tăng nhanh hơn, cũng như các NH này tự giảm LS để hút khách hàng. Sv cuối 2022, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trung bình toàn hệ thống giảm 2-2,9 điểm %, tùy từng kỳ hạn. Tuy nhiên, mức giảm này chưa được phản ánh hoàn toàn khi chi phí huy động tiền gửi mới chỉ giảm 0,1 điểm % từ đỉnh. Theo đánh giá của VCBS, hiện mặt bằng LS huy động đã giảm sâu về mốc trước địch Covid và còn ít dư địa để giảm thêm. 

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.