Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 16/11/2023

16/11/2023

Báo cáo "Nhận định thị trường về ngành ngân hàng (NH) cập nhật 9 tháng 2023" được VIS Rating phát hành mới đây đã dự báo, NIM của các NH sẽ được cải thiện từ Q.IV…

Theo VIS Rating, nguyên nhân là do lãi suất (LS) tiền gửi điều chỉnh về vùng LS thấp nhanh hơn sv LS các khoản cho vay và nhu cầu tín dụng phục hồi. Rủi ro suy giảm chất lượng tài sản từ các doanh nghiệp (DN) bất động sản đã lan truyền sang tập khách hàng SME của NH. Theo đó, kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu mới hình thành sẽ chậm lại do khả năng trả nợ của khách hàng dần cải thiện khi điều kiện kinh doanh khả quan hơn và mặt bằng LS ở mức thấp… Tỷ lệ ROAA toàn ngành giảm xuống mức 1,5% trong 9 tháng năm 2023 từ mức đỉnh 5 năm là 1,7% trong 2022.

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất