Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 18/9/2023

18/09/2023

Theo giới phân tích, LS huy động duy trì đà giảm kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho LS cho vay tiếp tục giảm từ nay tới cuối năm.

 Dù vậy, với việc lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại cùng rủi ro tỷ giá lớn hơn, mặt bằng LS thời gian tới có thể sẽ giảm chậm hơn so với các tháng vừa qua. Ngoài ra, hiện mặt bằng LS điều hành và LS huy động đều đã giảm gần tới mức thấp nhất trong giai đoạn đại dịch Covid-19 nên dư địa giảm LS điều hành và huy động sẽ không còn lớn.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.