Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 20/9/2023

20/09/2023

Sau 4 lần điều chỉnh LS điều hành của NHNN, mặt bằng LS tiền gửi và cho vay trên thị trường nhìn chung đã giảm.

Tuy nhiên, thực tế, hiện sự chênh lệch giữa LS tiền gửi và tiền vay còn rất lớn. Theo khảo sát, từ đầu tháng 9 đến nay, đã có khoảng 21 NH giảm LS. Từ các số liêụ thực tế, CEO Công ty Dữ liệu WiGroup nhận định: “LS huy động đã giảm khá mạnh rồi. Mặt bằng LS huy động cũng đã về vùng mà theo cá nhân tôi thì KS huy động khó có thể giảm thêm nữa.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.