Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 21/11/2023

21/11/2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, việc lãi suất liên tục biến động đã được dự báo sẽ gây ảnh hưởng lên NIM của các NH.

Dữ liệu từ VietstockFinance cho thấy, tất cả 28 NH đều ghi nhận NIM bình quân quý 3 giảm so với quý 2. VNDirect cho rằng, NIM giảm do tốc độ tăng lãi suất cho vay thấp hơn tốc độ tăng của chi phí huy động để hỗ trợ khách hàng; điều này phù hợp với khuyến nghị của NHNN. PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia kinh tế cho rằng, việc cải thiện NIM không chỉ là do NHNN yêu cầu mà bản thân các NH thương mại cũng đã nhìn thấy tình hình về vốn chủ sở hữu, cũng như các yêu cầu khác phải đạt được mức cao của chuẩn Basel III. Hầu hết các NH hiện nay đang thực hiện theo tiêu chuẩn của Basel II. Như vậy, việc thực hiện các yêu cầu về vốn cũng như cơ chế quản lý của các NH trở thành bài toán lâu dài và liên tục. Riêng lĩnh vực tài chính tiền tệ, càng yêu cầu khắt khe về an toàn vốn.

TS. Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đánh giá, giai đoạn hiện tại rất khó để cải thiện NIM. Muốn cải thiện NIM NH, chỉ có thể làm tăng CASA lên. Nhưng đây là câu chuyện nội bộ của NH.

NIM tăng thì tốt cho NH nhưng lại không tốt cho nền kinh tế. Vì nếu NIM tăng thì lãi suất cho vay cũng tăng theo, khó kích cầu kinh tế. Còn nếu giữ nguyên lãi suất cho vay, muốn NIM tăng thì phải thu hút được CASA và lúc này lại diễn ra cuộc cạnh tranh CASA giữa các NH với nhau.

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.