Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 24/8/2023

24/08/2023

Như dự báo trước đây, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của các NH tăng mạnh tại thời điểm cuối Q.II/2023.

 Số lượng NH có tỷ lệ này vượt ngưỡng tiếp tục tăng. Việc tỷ lệ nợ xấu tiếp tục tăng trong Q.II là điều đã được dự báo từ trước

Vui lòng xem Bản tin tại đây.