Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 25/8/2023

25/08/2023

Trong bối cảnh nền kinh tế (KT) vẫn còn nhiều khó khăn, để ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng KT, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư (TT) số 10/2023/TT-NHNN ngày 23/8/2023

Thông tư (TT) số 10/2023/TT-NHNN ngày 23/8/2023 ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 8 của TT số 39/2016/TT-NHNN (đã được bổ sung theo khoản 2 Điều 1 TT số 06/2023/TT-NHNN) từ 1/9/2023 cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này… 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.