Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 25/12/2023

25/12/2023

Thủ tướng vừa ký ban hành Công điện (CĐ) số 1403/CĐ-TTg ngày 22/12/2023 về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng (TTTD) phục vụ tăng trưởng kinh tế (KT).

CĐ gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN); Bộ trưởng Bộ Công an; Tổng Thanh tra Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu NHNN khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao tại CĐ số 1224/CĐ-TTg ngày 26/11/2023 của Thủ tướng và Thông báo số 527/TB-VPCP ngày 18/12/2023 của Văn phòng Chính phủ, tập trung điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, khả thi, khoa học, đúng quy định, sát tình hình, tuyệt đối không và dứt khoát không để phát sinh cơ chế xin - cho, lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng… trong việc TTTD, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng lành mạnh, có trọng tâm, trọng điểm phục vụ nền KT và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm hoặc TTTD không lành mạnh, phục vụ lợi ích nhóm, sân sau… Thống đốc chỉ đạo sử dụng các công cụ theo quy định đẩy mạnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc sử dụng hạn mức TTTD được giao của các TCTD, bảo đảm dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, quan trọng, các động lực tăng trưởng của nền KT, phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), người dân có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh an toàn, lành mạnh, bền vững nhưng thiếu vốn. Nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng,.. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất