Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 26/12/2023

26/12/2023

Trong báo cáo cập nhật ngành NH, VDSC cho biết, LS HĐ hiện nay đã rất thấp và có thể sẽ tăng dần lên trong 2024. LS thấp hiện nay phần nhiều do nhu cầu vốn của nền KT còn yếu, khiến NH không có nhiều áp lực trong huy động.

 Kết quả là các NH tránh được tình trạng cạnh tranh LS tiền gửi, vốn thường thấy trong những giai đoạn nền KT sôi động vào các năm trước. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 13/12, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống sv đầu năm ở mức 9,87%, thấp hơn đáng kể sv cùng kỳ 2022. Bên cạnh đó, mức độ hỗ trợ của Thông tư 26 v/v cho phép tính tiền gửi của Kho bạc Nhà nước vào tỷ lệ Dư nợ tín dụng/Vốn huy động (LDR) sẽ giảm dần từ 2024, ít nhiều khiến áp lực chi phí HĐ tăng lan tỏa dần trong hệ thống. VDSC kỳ vọng LS HĐ có thể sẽ nhích dần trong 2024, dự theo tốc độ phục hồi cả hoạt động KT. Bên cạnh đó, nhu cầu tín dụng sẽ cải thiện tương ứng theo đà phục hồi của nền KT, là cơ sở để NHTM duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa lợi suất tài sản sinh lời và chi phí HĐ. Do đó, VDSC kỳ vọng vào triển vọng khả quan hơn của biên lãi thuần (NIM) khi LS tiền gửi giảm từ tháng 3 về mức thấp hơn đại dịch. Ngoài ra, các khoản tiền gửi LS cao trong Q.IV/2022 sẽ đáo hạn, tạo tiền để giúp NIM cân bằng và hoàn tất quá trình tạo đáy. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của NIM cần xét đến nhiều yếu tố. Theo đó, khả năng cải thiện NIM sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát nợ xấu và cơ cấu kỳ hạn, lĩnh vực cho vay của từng NH. Dự báo NIM ngành sẽ ổn định trong nửa đầu năm và có thể nhích nhẹ trong nửa cuối năm khi các khoản vay có LS ưu đãi chuyển dần sang LS thả nổi thực tế.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.