Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 27/9/2023

27/09/2023

Theo Chi hội Thẻ, Hiệp hội Ngân hàng (NH), cả nước có hơn 140 triệu thẻ đang lưu hành, trong đó hơn 103 triệu thẻ nội địa và 36,7 triệu thẻ quốc tế với hơn 40 NH và 4 công ty tài chính tham gia phát hành thẻ.

 Trong 2022 mở mới trên 33 triệu thẻ chiếm trên 25%. Điều đó chứng tỏ sức sống của thị trường thẻ. Về số lượng thẻ, thẻ ghi nợ có thẻ nội địa chiếm 81%, thẻ quốc tế chiếm 19%; thẻ tín dụng nội địa chiếm 6%, quốc tế chiếm 94%; thẻ trả trước thì nội địa chiếm 66%và quốc tế chiếm 34%. Đơn vị chấp nhận thanh toán, số lượng vay trên 1.000 dân, sv trung bình thì Việt Nam (VN) có #1,5 triệu POS còn điểm chấp nhận thanh toán chấp nhận Việt QR chỉ #600.000 điểm… 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.