Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 27/10/2023

27/10/2023

Theo nguồn tin từ Reuters, Việt Nam (VN) đang lên kế hoạch nới lỏng thủ tục thanh toán trên thị trường chứng khoán (TTCK) cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN).

Cụ thể, VN sẽ cho phép công ty chứng khoán bảo lãnh cho NĐTNN khi thực hiện mua cổ phiếu, động thái được Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell đánh giá là 1 bước tiến và có thể giúp loại bỏ rào cản pháp lý đã cản trở quá trình nâng hạng thị trường trong nhiều năm. Reuters trích đánh giá của Giám đốc chiến lược SSI, người trực tiếp tham gia vào kế hoạch rằng: “Các cuộc họp với FTSE Russell rất tích cực và có thể dẫn đến việc nâng hạng TTCK VN từ Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2025”. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.