Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 27/11/2023

27/11/2023

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng (TTTD) những tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu

(1) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam (VN) rút kinh nghiệm việc điều hành TTTD chậm 2022, khẩn trương rà soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đối với nền kinh tế (KT), từng ngành, từng lĩnh vực. Kết quả cấp tín dụng của từng TCTD, ngân hàng (NH) thương mại đến thời điểm hiện tại để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật có biện pháp điều hành TTTD 2023 kịp thời, hiệu quả, khả thi, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền KT và an toàn hệ thống các TCTD, tuyệt đối không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm. Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ v/v điều hành TTTD. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 1/12/2023;

(2) Giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý theo thẩm quyền;

(3) Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. 

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.