Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 29/8/2023

29/08/2023

Ở góc độ ngành NH, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Tp.HCM cho rằng, trong thời điểm hiện nay, cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN), với các hoạt động cụ thể sau: Trước hết, cần tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết nối NH - DN nhưng không chỉ là ký kết vay vốn, cho vay mới, mà tất cả hoạt động.

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ kịp thời và trách nhiệm cho DN là khách hàng của NH. Làm tốt hoạt động này sẽ không chỉ hỗ trợ cho các nhóm, ngành là động lực tăng trưởng KT phát triển mà còn mang lại ý nghĩa to lớn và toàn diện trong trung và dài hạn. Song song đó, hỗ trợ cho DN, hộ kinh doanh và hợp tác xã là khách hàng của NH bằng tất cả nguồn lực… 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.