Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 30/8/2023

30/08/2023

Dữ liệu từ VietstockFinance cho thấy, nếu sv đầu năm, có 7 ngân hàng (NH) tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn với tốc độ bình quân (BQ) 11%.

Xét về số tuyệt đối, NH quốc doanh với lợi thế về quy mô vẫn dẫn đầu về lượng tiền gửi không kỳ hạn. Nếu sv đầu năm, hầu hết NH đều có tỷ lệ CASA sụt giảm nhưng nếu sv thời điểm cuối Q.I, tỷ lệ này đã tăng trưởng trở lại… 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.